Naše Kancelář
Franziskanerstraße 10, 80331 Munich, Germany
Napište Nám Email
[email protected]
Zavolej Nám
+49 89 728856189

Co znamená DP v gangovém slangu? Urban Dictionary Význam v kápi nebo vězení termíny

DP znamená v gangovém slangu „neuctivý člověk“. Tento termín se používá k označení někoho, kdo jednal způsobem, který členové gangu považují za neuctivý. Obvykle se používá jako varování pro ostatní, aby nepřekračovali hranice přijatého chování, a často se používá výhružným způsobem. Používá se také k označení někoho, kdo porušil kodex gangu nebo kdo jednal způsobem, který je v rozporu s pravidly a předpisy gangu.

Termín DP může být také použit jako varování pro ostatní gangy a členy konkurenčních gangů. Je to projev neúcty, který má někoho postavit na jeho místo. Je to také způsob, jak ukázat dominanci a moc, a často se používá jako hrozba k zastrašení lidí. Je důležité poznamenat, že použití tohoto termínu není omezeno na gangy; může být také použit v jiných kontextech, například v armádě nebo ve vězeňském prostředí.

Termín DP se také používá v termínech vězení a hood termínech. Často se používá k popisu někoho, kdo byl neuctivý nebo kdo nějakým způsobem porušil pravidla. V této souvislosti se používá k popisu někoho, kdo nedodržoval pravidla nebo nějakým způsobem způsobil potíže. Může být také použit k označení někoho, kdo udělal něco, co je považováno za špatné nebo nevhodné.

Závěrem, termín DP má různé významy v gangových slangech, vězeňských termínech a hoodech. Používá se k označení někoho, kdo jednal způsobem, který členové gangu považují za neuctivý. Může být také použit jako varování pro ostatní gangy a členy konkurenčních gangů a také jako znamení dominance a moci. Může být také použit v jiných kontextech, jako je armáda nebo ve vězeňském prostředí. V konečném důsledku se termín DP používá k projevení neúcty a k dosazení někoho na jeho místo.

'DP znamená 'Dead Presidents', což znamená peníze, zejména papírové peníze. Obvykle se to používá k označení velkého množství peněz.' - @th1nk_about_it [zdroj](https://www.reddit.com/r/NoStupidQuestions/comments/f27c0m/what_does_dp_mean_in_a_gang_slang_urban_dictionary/)

Drtivá většina v dnešní době používá zkratky spíše než celkových slov při zasílání zpráv nebo vyjadřování. Nemáme ponětí o významu tohoto velkého množství zkratek a začínáme Google.

Dnes slovo DP používá mnoho mladých lidí a my nemáme ponětí o skutečné důležitosti ve skutečnosti. Je zřejmé, že na Googlu můžeme získat spoustu dat. Showbozcorner vám pomůže s vyřešením vašich otázek.Při nočním vyšetření zjišťujeme správnou důležitost zkratky DP.

'DP znamená 'špinavá hra' a je to termín, který se mezi členy gangu používá k popisu někoho, kdo se snaží chovat tvrdohlavě, ale ve skutečnosti není. Často se používá zaměnitelně s termínem 'wannabe' nebo 'falešný gangsta'.

@beezer_mcgee, [Reddit](https://www.reddit.com/r/OutOfTheLoop/comments/5zefb5/what_does_dp_mean_in_a_gang_slang_urban_dictionary/)

Jak zachází v gang slangu? Význam DP ve skupinovém shoptalku je velmi přímočarý. V okamžiku, kdy něco pokazíte se svým shromážděním nebo skupinou. Velmi dobře to může být cokoli, co nerespektuje, že k tomu souhlasí více než jeden jednotlivec nebo cokoli, o co jde.

Jste si plně vědomi toho, že se zkratka každým dnem vyvíjí. Slovo DP’d vůbec poprvé vzniklo při hraní.

The Hood and Crip Mac Význam DP na Urban Dictionary Jak naznačuje Urban Dictionary, Dp implikuje dvojí infiltraci. Crip Mac je superstar z 55th Street NHC na West Side of South Central v LA.

Právě teď nemůžeme pozorovat důležitost hood a Crip Mac's Dp na Urbandictinalry.

Je zřejmé, že význam DP prostřednictvím webových médií je v podstatě Display Picture nebo symbol. Nehledě na to, že DP má alternativní význam, když má spojení s matematikou nebo fotografií nebo jinými případy. V matematice znamená DP desetinné místo, zatímco ve fotografii znamená ředitele fotografie.

Na TikTok můžete získat obrovské množství dat o zkratkách. Jeden klient jménem @ujumilitaire přenesl video na TikTok objasňující důležitost Cah shoptalku na univerzitě. Video má kolem 2356 preferencí a různých poznámek.

@ujumilitaire Mi cyan manage boy 🤣🥲 #cah #slang #mu #bydlící #dpmo #CreatorRevolution #NespressoTalents #fyp #pro tebe ♬ originální zvuk – 🤬🤬🤬🤬

Jak znamenají zacházení ve vězení nebo ve vězení? Důležitost DP ve vězení nebo ve vězení jsou programy odklonu, jinak nazývané program přesměrování před soudním řízením nebo program intercese před soudním řízením v rámci vymáhání práva.

Další zkratky vězení jsou DHO-Disciplinary Hearing Officer, DHS-Department of Human Services, DM-Decision Memorandum, BOP-Biennial Operating Plan, BP-Board Policy, BPP-Board of Pardons and Paroles, BR-Board Rule, CA-County Attorney .

Kromě toho, důležitost Dp v LA je Designated Player Rule.

FAQ

  • Q: Co znamená DP v gang slangu?
  • A: Zkratka DP obvykle znamená „drogový obchodník“ nebo „drogový obchodník“, což naznačuje někoho, kdo prodává drogy. V některých případech to může také znamenat „zálohu“ nebo „dvojí platbu“.
  • Q: Co znamená Urban Dictionary pro DP?
  • A: Podle Urban Dictionary zkratka DP obvykle znamená „drogový obchodník“ nebo „drogový obchodník“, což naznačuje někoho, kdo prodává drogy. Může také znamenat „dvojitou platbu“ nebo „zálohu“, což naznačuje někoho, kdo platí dvakrát nebo platí předem.
  • Q: Co znamená DP v pojmech hood nebo vězení?
  • A: V hood nebo ve vězení termíny, DP typicky znamená 'drogový překupník' nebo 'drogový překupník', což naznačuje někoho, kdo prodává drogy. V některých případech to může také znamenat „zálohu“ nebo „dvojí platbu“.

O Mně

Sophie Müller

Seznamte Se S Sophie Müllerovou, Vášnivou Fanouškem Televizní Show, Drby O Celebritách A Sportu.

Čtěte Více