Naše Kancelář
Franziskanerstraße 10, 80331 Munich, Germany
Napište Nám Email
[email protected]
Zavolej Nám
+49 89 728856189

Pravidla a podmínky

Před použitím webové stránky Kaki-Info (dále jen „služba“) provozované společností Kaki-Info (dále jen „nás“, „my“ nebo „naše“) si prosím pozorně přečtěte tyto podmínky (dále jen „podmínky“).

Váš přístup ke Službě a její používání je podmíněno přijetím a dodržováním těchto Podmínek. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další, kteří chtějí přistupovat ke Službě nebo ji používat.

Obsah

Naše služba vám umožňuje procházet a přistupovat k informacím o celebritách a jejich životopisech. Obsah naší služby je poskytován pouze pro obecné informační účely a nemělo by se na něj spoléhat jako na jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál této služby je na vaše vlastní riziko.

Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění upravit, aktualizovat nebo odstranit jakýkoli obsah naší služby.

Duševní vlastnictví

Služba a její původní obsah, funkce a funkce jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím společnosti Kaki-Info a jejích poskytovatelů licencí. Služba je chráněna autorským právem, ochrannými známkami a dalšími zákony v Německu i v zahraničí.

Bez předchozího písemného souhlasu Kaki-Info nesmí být naše ochranné známky a obchodní úpravy použity ve spojení s žádným produktem nebo službou.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nevlastní ani neřídí Kaki-Info.

Kaki-Info nemá žádnou kontrolu a nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Kaki-Info nebude přímo ani nepřímo zodpovědná ani neručí za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajnou způsobenou používáním nebo spoléháním se na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby dostupné na nebo prostřednictvím jakýchkoli takových webových stránek nebo služeb třetích stran.

Ukončení

Můžeme okamžitě ukončit nebo pozastavit přístup k naší Službě, bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, z jakéhokoli důvodu, včetně, bez omezení, pokud porušíte Podmínky.

Po ukončení okamžitě zanikne vaše právo používat Službu.

Omezení odpovědnosti

Společnost Kaki-Info, ani její ředitelé, zaměstnanci, partneři, zástupci, dodavatelé nebo přidružené společnosti v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo represivní škody, včetně, bez omezení, ztráty zisku, dat, použití , dobré jméno nebo jiné nehmotné ztráty vyplývající z (i) vašeho přístupu ke Službě, jejího používání nebo nemožnosti přistupovat ke Službě nebo ji používat; (ii) jakékoli chování nebo obsah jakékoli třetí strany ve Službě; (iii) jakýkoli obsah získaný ze Služby; nebo (iv) neoprávněný přístup, použití nebo změny vašich přenosů nebo obsahu, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jakékoli jiné právní teorie, ať už jsme byli nebo nebyli informováni o možnosti takové škody, a to i v případě, kdy se zjistí, že náprava zde uvedená nesplnila svůj základní účel.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit společnost Kaki-Info a její přidružené společnosti, úředníky, ředitele, zaměstnance, zástupce a poskytovatele licencí před a proti jakýmkoli nárokům, závazkům, škodám, ztrátám, nákladům, výdajům nebo poplatkům (včetně přiměřených poplatky za právní zastoupení) vyplývající z vašeho používání nebo přístupu ke Službě, vašeho porušení těchto podmínek nebo vašeho porušení jakýchkoli práv třetích stran, včetně, bez omezení, jakéhokoli duševního vlastnictví nebo práva na soukromí.

Rozhodné právo

Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Německa, bez ohledu na jeho ustanovení o kolizi právních předpisů.

Naše selhání při vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto podmínek nebude považováno za vzdání se těchto práv. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek shledáno soudem jako neplatné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou v platnosti. Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi námi týkající se naší služby a nahrazují veškeré předchozí dohody, které bychom mezi námi mohli mít ohledně služby.

Změny

Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, kdykoli upravit nebo nahradit tyto Podmínky. Pokud je revize podstatná, poskytneme vám oznámení alespoň 30 dní před tím, než jakékoli nové podmínky vstoupí v platnost. Co představuje podstatnou změnu, bude určeno podle našeho vlastního uvážení.

Pokračováním v přístupu k naší Službě nebo jejím používání po nabytí účinnosti jakýchkoli revizí souhlasíte s tím, že budete vázáni upravenými podmínkami. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, nejste již oprávněni službu používat.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy k těmto Podmínkám, kontaktujte nás na adrese [email protected].

O Mně

Sophie Müller

Seznamte Se S Sophie Müllerovou, Vášnivou Fanouškem Televizní Show, Drby O Celebritách A Sportu.

Čtěte Více